Opći uvjeti poslovanja


Internetska stranica www.panika-shop.hr u vlasništvu je trgovačkog društva Lavago d.o.o., Zagreb, Petrinjska 48, OIB: 50858418139.

Sav sadržaj objavljen na www.panika-shop.hr, kao što su tekstovi, grafički sadržaji, zaštitni znakovi (logo), ikone, slike, audio i video zapisi, i ostali sadržaj koji nije naveden, a objavljen je na ovim stranicama, ekskluzivno su intelektualno vlasništvo trgovačkog društva Lavago d.o.o. i kao takvo mogu se koristiti isključivo uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava, te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Njihova neovlaštena uporaba nije dopuštena.

Korištenjem usluga internet trgovine na domeni www.panika-shop.hr smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Korisnici su dužni redovito provjeravati Uvjete te se smatra da su korisnici korištenjem internet trgovine ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim Uvjetima korištenja te da su ih razumjeli i prihvatili u cijelosti. Korisnici sami snose odgovornost za posljedice nepostupanja u skladu s ovom odredbom Uvjeta.

Lavago d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Lavago d.o.o. pridržava pravo ukidanja te promjene (ponude) sadržaja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio internet trgovine, u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama.

Lavago d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge panika-shop internet trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili u potpunosti ograničiti pristup internet trgovini te pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi ovih Uvjeta.

Lavago d.o.o. nije odgovoran za bilo koji oblik štete koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje panika-shop internet trgovine, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja GAZ internet trgovine.

Korištenjem sadržaja panika-shop internet trgovine korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja.

Za alternativno rješavanje potrošačkih sporova, zadužena je EU platforma za internetsko rješavanje sporova. Platforma je namijenjena za alternativno (izvansudko) rješavanje domaćih i prekograničnih sporova koji proizlaze iz ugovora o prodaji ili ugovora o uslugama između trgovaca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i potrošača s prebivalištem u Europskoj uniji u postupku pred tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koja su ovlaštena provesti mirenje ili donijeti neobvezujuću ili obvezujuću odluku o sporu.

Pristup na internetske stranice www.panika-shop.hr. u nekim periodima može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje su izvan kontrole Prodavatelja, koje će Prodavatelj nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku.

 

SADRŽAJ, SOFTVER, USLUGE I APLIKACIJE INTERNETSKOG SERVISA

Sav sadržaj koji se prikazuje ili nalazi u/na internet trgovini, uključujući ali ne i ograničavajući se na objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, audiovizualna djela, zvuk, dokumente, podatke i informacije, ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.

Sadržaj, vizualni identitet, aplikacija i softver internet trgovine zaštićeni su u skladu s odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigu te Kaznenim zakonom.

Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i softver internet trgovine panika-shop, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja Lavago d.o.o. .

Usluge panika-shop internet trgovine zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe na bilo koji način te koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu i na bilo koji način i korištenje na način koji je protivan ovim Uvjetima izričito je zabranjeno.

Korištenje usluga panika-shop internet trgovine odobrava se punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje panika-shop internet trgovine od strane djece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika i isti su dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Lavago d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja. 

 

REGISTRACIJA, KORISNIČKI RAČUN

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu fizičku ili pravnu osobu. Registracijom za usluge panika-shop internet trgovine korisnik dobiva podatke o korisničkom računu – korisničko ime i lozinku. Korisnički račun nije prenosiv na druge osobe. Korisničkim računom pravnih osoba može se koristiti samo odgovorna osoba navedena kao takva pri registraciji.

 • Izričito je zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka te lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe.
 • Izričito je zabranjeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama.
 • Izričito je zabranjena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.
 • Izričito je zabranjeno, na bilo koji način, korištenje panika-shop.hr internet trgovine za slanje, odnosno poticanje širenja neželjenih elektroničkih priopćenja (tzv. spamanje).

 

Za kršenje odrebi Uvjeta iz ovog poglavlja, Lavago d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, uskratiti registraciju ili ugasiti korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

 

OBVEZE REGISTRIRANIH KORISNIKA

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku, dostaviti valjanu e-mail adresu te sve tražene podatke. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti potpuni i istiniti. Završetkom registracije korisnik prihvaća ove Uvjete i odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane uporabom sadržaja i usluga panika-shop internet trgovine.

Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.

 

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Ova pravila o privatnosti određuju i reguliraju kako Lavago d.o.o. koristi te štiti sve informacije koje ostavljate kada koristite ovu web stranicu. panika-shop internet trgovina garantira zaštitu vaše privatnosti.

Kada navedete određene podatke po kojima vas je moguće identificirati prilikom korištenja ove web stranice, onda možete biti sigurni da će se ti podaci koristiti samo u skladu s ovom izjavom o privatnosti. panika-shop internet trgovina može mijenjati ovu izjavu te će u tom slučaju ažurirati ovu stranicu. Trebali biste provjeriti ovu stranicu s vremena na vrijeme kako biste se osigurali da ste suglasni sa svim promjenama.

Na ovim web stranicama mogu se sakupljati sljedeći podaci:

 • ime i prezime
 • kontakt informacije, uključujući e-mail adresu
 • demografske podatke, podatke o navikama i interesima te ostale nama relevantne podatke
 • druge podatke relevantne za istraživanje i analizu tržišta, kupaca i/ili ponude

Sakupljamo i analiziramo ove informacije kako bismo što bolje razumjeli vaše potrebe te vam pružili bolju uslugu, a iz sljedećih razloga:

 • internih vođenja evidencija
 • kako bismo poboljšali svoje proizvode i usluge
 • kako bismo vam povremeno slali promotivne sadržaje o novim proizvodima, posebnim ponudama ili neke druge informacije za koje mislimo da bi vam mogle biti zanimljive
 • povremeno možemo koristiti vaše podatke kako bi vas kontaktirali u svrhu istraživanja tržišta

Koristimo vaše informacije kako bi prilagodili ovu web stranicu vašim interesima i potrebama.

www.panika-shop.hr (naznaka web stranice)  koristi „cookie“ programe kao identifikator sesije, odnosno „cookie“ sadrži tzv. ‘session id’, kako bi se osiguralo da tijekom trajanja sesije web trgovina prepoznaje i pamti kupčev preglednik (browser), a samim time i kupca, te na taj način omogući kupnju.

Kako bi posjet ovoj internetskoj stranici bio što ugodniji, funkcionalniji i praktičniji, ova internet stranica sprema na vaše računalo određenu količinu informacija, takozvanih cookies (kolačići). Oni služe da bi web stranica radila optimalno i kako bi se poboljšalo vaše iskustvo pregledavanja i korištenja. Posjetom i korištenjem ove web stranice pristajete na upotrebu kolačića koje je moguće i blokirati. Nakon toga ćete i dalje moći pregledavati web stranicu, ali vam neke mogućnosti neće biti dostupne.